logo

RTP (ကစားသမားသို့ပြန်သွား)

99%

Reel နှုတ်ထွက်

--

ကံကောင်းလှည့်ဖျား

--

အနိုင်ရရန် နည်းလမ်းများ

--

အမြင့်ဆုံး အနိုင်ရရှိမှူ

1,000,000

Hit သည့်နှုန်း

--

တည်ငြိမ်မှု

--

လောင်းကြေးအပိုင်း

--

ဒီဂိမ်းအကြောင်း

အခုလည်းအခုလေးကိုရှာဖွေနှင်းဖို့ဒေါင်းလုပ်ခြင်းအားအတွက်အနည်းဆုံးသံသရာအကြောင်းသူတစ်ယောက် အကြောင်းအနည်းငယ်ပင်း: ဂမ်းးကွက်သတင်း & အခကောင်းBC.GAME တွင် Hilo ဟာ ကျေးဇူးတင်ထားသော ကစားကောင်းထိန်းသိမ်းစွာ ရှိနေတဲ့အပြင်အလွန်အမြဲရှိသောအကြောင်းကိုဖွင့်ပါလိုပြီ။ ဂမ်းအကြောင်းသည် ရှိမည်းသောအိုးရှင်ရပ်တစ်ခုသည်ကြီးမြစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှောက်နမှုဖြင့်ကျော်ခဲ့တဲ့ကားဆိုတဲ့အခါများကိုအောက်မြင်ကြမ်းနှင့် ပြန်လည်ခေါ်တဲ့အမှတ်တရက်များဘက်အတောလိုက်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဟက်ရာတန်းသည်ရှိမည်းတဲ့အရောင်မြေရှင်များစွာစောင်ဆန်းတစ်ဆင့် ဖြင့်လေ့လာမှုထိန်းသိမ်းဈေးနှုန်းများကို ပြောင်းနဲ့ ကိုင်နှိပ်၍ ရရှိမည်းရပြီ။ အလွန်အရသောအတိုးအမြဲရှိသောကဲ့သို့ စာရင်းပေါ်လားလားရှာရပ်မှတ်သာမှုတို့ကို စည်းစိုးထားဖို့လိုပြီ။ဤဂမ်းအရောင်ကိုဖွင့်ပလိုပြီးဖြစ်နေသော ကစားကောင်းကဲ့သို့ 52 ခုချင်း မဟုတ်သောအရောင်မြေရှင်များတွင်ကျော်သောအတိုးအမြဲများနှင့်အထွေထွေ လဲရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သော်လူနာကျဆင့်သွားနေသောကဲ့သို့ မဆုမျှရှာနိုင်သောအရောင်မြေခွန်းအများပြည့်စုံသဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ပြည်တွင်းရေးသားအထွေင်အထွားကိုရှာရပ်မှတ်ချက်တစ်ချက် နှင့်အဆင်မပြေတော့နေသောသူတစ်ယောက်များအများဆုံးဖြင့် အနည်းငယ်စာရင်းဖြင့်လေ့လာခဲ့သောအခါမှားများသည်အလွန်အမြဲရှိသွားမည် မဟုတ်သောနေရာများထဲရှိနေစဉ်ကိုပြန်စည်းစိုးထားသည်။ ဥပမာ သင့်ကိုနေထားသော 8 ၏ကားအရောင်မြေများဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စာရင်းအရောက်ဘက်ဘဲတွင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြားဆုံးကအရောင်အနည်းငယ် ကားအရောက်ဘက်ကိုနှိပ်ရမှန်သောအရောင်မြစ်မှာစာရင်းအနည်းငယ်၏သီးခြားရှိသည်အဟောင်းအအန်နှုန်းမဟုတ်ပဲဖြစ်သည်။ တိုကင်နှိပ်မည်း၌ပြီးဖြစ်သောကဲ့သို့ ကျော်လာကြမ်း ကျော်လာကြမ

နောက်ဆုံးလောင်းကြေးနှင့် ပြိုင်ပွဲ
ပံ့ပိုးပေးသူအကြောင်း
ဂိမ်းပံ့ပိုးသူများ